Gestió/Ajuda/Subvencions/Ajuntaments

Servicios

Obté el teu pressupost
i comença JA el teu estalvi

Fotovoltaic Solar

Al nostre país gaudim de diverses formes d’ajudes per a la transició energètica. Totes elles motivades pels objectius de descarbonització que ha plantejat la Unió Europea. I en gran part estan subvencionades per fons europeus que es distribueixen sota el paraigua del Govern d’Espanya. El repartiment de les ajudes es fa a través de l’IDAE i són canalitzades per les comunitats autònomes. També podem beneficiar-nos de reduccions d’impostos. FOTOVOLTAIC SOLAR realitzarà la gestió de la sol·licitud de totes les ajudes disponibles en el moment.

servicios fotovoltaic solar

Ajuts i subvencions per a instal·lació de plaques solars

Gràcies a l’impuls per les energies renovables i concretament per l’energia fotovoltaica, es pot gaudir de diferents ajudes per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics, entre altres tecnologies. Ja que, en general són ajudes per a la millora energètica utilitzant energies renovables. D’aquesta manera podem distingir tres tipus d’ajuts o subvencions per a plaques solars:

Bonificació sobre impostos

En aquest grup trobem impostos que recapten els Ajuntaments tant per la possessió d’un habitatge o similar, com pel fet de fer alguna obra, construcció o instal·lació de panells solars.

Deduccions de l’impost de la renda

L’IRPF o Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, inclou des de fa uns anys la possibilitat d’afegir la inversió de fotovoltaica com una deducció en el conjunt de la declaració de renda. De manera que, la podem considerar dins de les subvencions per a energia solar.

Subvencions per a plaques solars directes

Les ajudes o subvencions per a energia solar directes impliquen una quantitat de diners que ens donen les diferents administracions públiques. Aquests diners els rebem pel fet de dur a terme una instal·lació de panells solars d’autoconsum, o altre tipus que utilitzi energies renovables.

De manera que es concedeix un percentatge sobre el pressupost o factura que ens
ha realitzat el nostre instal·lador autoritzat FOTOVOLTAIC SOLAR. Aquest percentatge és variable en funció de quin tipus d’instal·lació s’efectuï, i/o que la instal·lació fotovoltaica sigui per a autoconsum domèstic, industrial o un edifici públic.

Subvencions per a energia solar directes

Les subvencions per a energia solar directes són ajudes econòmiques que s’atorguen a nivell comunitari. És cada comunitat autònoma la que estableix la quantia de les dites ajudes i les condicions per accedir-hi. Aquestes subvencions solen consistir en un percentatge sobre el preu total de la instal·lació de panells solars, encara que en general no sol incloure la part corresponent a l’IVA.