Instal·lacions fotovoltaiques industrials de més de 100 kW

Servicios

Obté el teu pressupost
i comença JA el teu estalvi

Fotovoltaic Solar

Desde FOTOVOLTAIC SOLAR oferim la millor solució que s’adapti al vostre negoci amb instal·lacions fotovoltaiques industrials de més de 100 kW. Amb els nostres serveis d’autoconsum fotovoltaic industrial la seva activitat aconseguirà estalviar fins a un 60% a la factura de la llum.

Amb l’autoconsum fotovoltaic industrial podrà produir i consumir la seva pròpia energia solar gràcies a la instal·lació de plaques solars que poden ser instal·lades a la coberta de qualsevol nau industrial.

Des de FOTOVOLTAIC SOLAR proporcionem al client industrial tota la informació necessària per aclarir els vostres dubtes de la forma més transparent i honesta possible mitjançant un estudi de viabilitat senzill i clar, on apareix tant l’ESTALVI d’energia com l’ESTALVI econòmic que obtindrà, també marques i models de panells solars i inversors necessaris per a la seva instal·lació, així com referències i exemples d’altres instal·lacions executades.

paneles solares fotovotlaica industrial mas de 100 kw

Instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic industrial

Les instal·lacions fotovoltaiques industrials consisteixen que una entitat, de qualsevol sector, sigui capaç de generar i auto consumir part de l’energia necessària per fabricar els seus productes i operar amb normalitat, en definitiva, en el dia a dia.

El més comú és que comptem amb el suport de la xarxa elèctrica. Encara que es pot donar el cas, per exemple en certes explotacions agrícoles o ramaderes, d’autoconsums industrials aïllats de la xarxa.

El dimensionament en un autoconsum industrial d’energia fotovoltaica deu
realitzar-se cobrint una quota de consum que impliqui un estalvi considerable a la
factura
i, alhora, tenint en compte la inversió perquè el període de retorn sigui
atractiu.

Tràmits per a instal·lacions fotovoltaiques industrials
de més de 100 kW

Disseny de la instal·lació

En instal·lacions d’alta tensió cal presentar un projecte tècnic signat per un tècnic titulat i una memòria.

Autoritzacions ambientals i d’utilitat pública

Les instal·lacions amb potència inferior a 100 kW no requereixen tràmits d’impacte
ambiental ni utilitat pública (encara que es fan excepcions si la instal·lació es realitza a un edifici que estigui, d’alguna manera, protegit).

D’altra banda, les instal·lacions d’alta tensió o potència superior a 100 kW sí que
estan obligades a dur a terme els tràmits d’impacte ambiental i d’utilitat pública.

Autorització administrativa prèvia i de construcció

Les instal·lacions amb excedents, però de baixa tensió, estan exemptes d’aquest tràmit. Però les d’una potència superior a 100 kW o d’alta tensió han de sol·licitar autorització prèvia administrativa.

Inspecció inicial i inspeccions periòdiques

Només les instal·lacions d’alta tensió estan obligades a una inspecció inicial
feta per un Organisme de Control. Totes les instal·lacions estan subjectes a
revisions periòdiques, cada 3 o cada 5 anys. Encara que això també depèn de la
comunitat autònoma.

Certificats d’instal·lació i/o certificats de fi d’obra

Les instal·lacions de menys de 10 kW de potència només han de presentar davant de l’òrgan competent a la seva comunitat autònoma el certificat de la instal·lació. Aquest certificat l’emet l’empresa instal·ladora.

En instal·lacions de potència superior a 100 kW, també heu de presentar un certificat de final d’obra signat per un tècnic.

Inscripció al Registre Autonòmic d’Autoconsum

En cas que la comunitat autònoma compti amb aquest registre, les instal·lacions de més de 100 kW de potència o d’alta tensió hauran de fer el tràmit d’inscripció.